top of page

Konceptskiss

Förslag på form & funktion. Jag skapar en känsla, stil och struktur.

  • 16 timmar
  • Hos kunden

Beskrivning av tjänsten

Konceptskiss & moodboard En trädgårdsdesign börjar oftast med en konsultation på plats. Jag kan bekanta mig med trädgården och få er input gällande funktioner & önskemål. Jag får en känsla av omgivningen runt omkring, tomtens förutsättningar (jordmån & läge) men även husets utseende om dimensioner. En tomtkarta underlättar första arbetet med mått och husets placering. En inmätning av befintliga buskar och byggnader kan vara nödvändig. Strax därefter börjar jag med att skapa en moodboard och skissar kort därefter en konceptskiss där jag ritar form & funktion. Jag ritar in planteringsytor med några förslag på växter, buskar eller träd. Allt detta ingår i en konceptskiss. Konceptskiss villaträdgård från ca 16 timmar och är beroende på storlek & komplexitet av trädgården. Illustrationsplan Efter konceptskissen och avstämning behöver skissen uppdateras med skalenliga mått och en mer detaljerad bild av former och detaljer såsom materialval, övergångar och fasta konstruktioner såsom stödmurar, pergola eller staket. Vi tittar mer på buskar, häckar och träd som är passande. Illustrationsplanen kan användes för ett kostnadsförslag inför anläggning. Detaljerade planteringsplaner görs i nästa steg där växtval, växtkomposition, antal & priser sammanställs i ett dokument. Växtkomposition & planteringsplan En växtkomposition beskriver växtval och placering för varje planteringsyta inritad i illustrationsplanen. En skalenlig planteringsplan innehåller sort, art, antal och placering men även växtpriser. Offert lämnas utifrån omfattning och detaljnivå. Om ni vill ha hjälp med planteringen ordnar vi detta. Jag planterar tillsammans med utbildade trädgårdsmästare.


Kontaktuppgifter

+46707-784035

linda@intothegreen.se

Stockholm, Sweden


bottom of page